Welkom bij Zangkoor Praise the Lord.

Het gemengde koor van Waarde

Hartelijk welkom bij Praise the Lord

 

 


Op deze site kunt u meer te weten komen over ons gemengd koor. Zo vindt u onder andere informatie over het ontstaan van het koor, de concerten die we hopen te geven en nog veel meer. Vergeet ook vooral niet te kijken welke avonden wij repeteren zodat u een keer mee kan zingen!

 

Wilt u lid worden van ons koor? Kom dan gerust eens langs tijdens een repetitieavond of neem contact met ons op. We repeteren in de “Adullamkerk” van de Gereformeerde Gemeente, Meezeweg te Waarde.

 

De site wordt geregeld bijgewerkt. Kom dus gerust weer eens terug. Wilt u meer weten van ons koor of heeft u suggesties en/of aanmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Praise the lord

 

 

 

Zangkoor “Praise the Lord”is een zangvereniging die uitgaat van de Gereformeerde Gemeente in Waarde . Het koor functioneert onder toezicht en verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 

Naam:

De naam van het koor: “Praise the Lord” is ontleend aan psalm 147 vers 1: Praise ye the Lord: for it is good to sing praises unto our God. Dit laat direct zien wat het doel is van het koor: samen zingen tot eer van God.

 

Leden:

De leden van zangkoor: “Praise the Lord” zijn afkomstig uit verschillende dorpen op de Bevelanden. Om lid te worden van het zangkoor  moet je tenminste 16 jaar zijn en instemmen met de statuten van de vereniging.

 

Dirigente:

“Praise the Lord” : repeteert onder de enthousiaste leiding van Henriette de Bat- van Maelsaeke: zeker geen onbekende in de “koorwereld” . Zij heeft al een groot aantal koren gedirigeerd en weet ook ons koor op een gedreven manier te begeleiden. De invloed  hiervan blijkt uit de vele positieve reacties na een uitvoering wat uiteraard weer doorwerkt in de onderlinge sfeer tijdens de repetities.

 

 

 

Historie

 

 

 

Begin april 2004 is zangkoor “Praise the Lord” opgericht door een aantal enthousiaste leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde. Na een informatieavond, waarin zo`n 30 mensen lid besloten te worden, zijn we gestart met een “eigen” repertoire: Engelstalige psalters en hymnes en Nederlandse psalmen en gezangen. Dat dit veel mensen aansprak, bleek na verloop van  tijd: het koor groeide gestaag en bestaat op dit moment uit zo’n 65 leden, welke uit geheel Reimerswaal komen en zelfs erbuiten.

 

Ongeveer 2 tot 3 keer per jaar werken we mee aan een uitvoering/concert, waarbij we dan begeleid worden door diverse instrumentalisten, waaronder orgel en piano.

 

“Praise the Lord” organiseert meestal ieder jaar een eigen Kerstconcert, waarvoor een gastkoor en/of een instrumentaal ensemble wordt uitgenodigd. Deze goed bezochte  avonden kenmerken zich door een geheel eigen sfeer, waarbij het koorrepertoire en de instrumentale begeleiding een rol spelen.

 

Op deze wijze mogen we nu al verschillende jaren 1 keer per 14 dagen samenkomen, met als hoogtepunt de uitvoeringen/concerten.

 

Ben(t)  u/jij ook enthousiast geworden? Dan ben(t) u/je van harte welkom op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de “Adullamkerk” aan de Meezeweg te Waarde. Kijk voor exacte data op deze website (agenda) of in het Kerkelijk Nieuws.

Bestuur

 

 

Voorzitter: Jan Nieuwenhuijse

Algemeen adjunct: Frank Oostdijk

Secretariaat: Willeke van Gelder

Penningmeesteresse: Janita Weststrate

Muziek: Jolanda Harthoorn

Webmaster/PR: Matilda Thierry

 

 

Repetitie locatie

 

Adullamkerk

Gereformeerde Gemeente Waarde

Meezeweg 2a

4414 AH Waarde

 

 

Contact

 

 

Zangkoor “Praise the Lord”
E-mail: willekevangelder@gmail.com
www.zangkoorpraisethelord.nl

 

 

Vanaf augustus willen we weer het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” gaan instuderen:

 

Het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” werd geschreven door Johan Bredewout.
Het ca. 35 minuten durende werk bestaat uit 19 delen die ook afzonderlijk uitvoerbaar zijn.

Er zijn 11 koordelen, 1 instrumentaal- en 7 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden.

 

Koordelen
Het oratorium “Een Nieuw Begin kent de volgende delen:
Troost nu mijn volk – Dochter van Sion – Zie de jonkvrouw – Hoe zal ik U ontvangen – De wereld licht verzonken – Het volk, dat in duisternis wandelt – Kind van toen – Ere zij God – Komt laat ons heengaan – Lof zij de Heer – Loof de Koning

  

Inhoud
Het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal ik u ontvangen” en “Joy to the world”. De melodie van “Joy to the world” loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante; soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn het slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding.
Er zijn in het werk enkele korte schriftgedeelten opgenomen; deze dienen voorgelezen te worden, in sommige gevallen met achtergrondbegeleiding.

 

Concerten:

 

Kerstoratorium 2017

 

Op 16 december 2017 willen we het oratorium “Een Nieuw begin” weer uit te gaan uitvoeren.

Samen met het jongerenkoor Heman uit Capelle aan den IJssel

Ditmaal in de grote kerk van Dordrecht.  

Deze avond wordt gehouden t.b.v. de JBGG.

 

Medewerkenden deze avond zijn:

Opening: Ds. D.W. Tuinier

Dirigent: Martien van der Zwan

Orkest: Christelijk Ensemble Filomusica

Orgel: Henriette de Bat- van Maelsaeke

Piano: Christiaan Stouten

Trompet: Pascal v d Velde

Spreekstem: dhr. W.Chr. van Bellen

Appèlwoord: dhr. S. Jacobse (JBGG)

Entree: €5,00 (vanaf 12 jaar)

 

 

Repetitiedata 2017:

 

21/11

5/12 en 12/12

 

 

Repetitiedata 1e helft 2018  

16/1 en 30/1

 13/2 en 27/2 ( jaarvergadering)

 13/3 en 20/3

 3 /4 en 17/4

 8/5 en 15/5 ( Generale repetitie)

 

Zangavond 19 mei in Adullamkerk thema Pinksteren/vruchten van de Geest.

Aleida en Christian Stouten zullen hieraan ook hun medewerking verlenen

 

 

Voor alle data geld: Deo Volente!

 

Voor meer informatie over het koor,
repetitie data en uitvoeringen verwijzen wij u naar: