Welkom bij Zangkoor Praise the Lord.

Het gemengde koor van Waarde

Hartelijk welkom bij Praise the Lord

 

 


Op deze site kunt u meer te weten komen over ons gemengd koor. Zo vindt u onder andere informatie over het ontstaan van het koor, de concerten die we hopen te geven en nog veel meer. Vergeet ook vooral niet te kijken welke avonden wij repeteren zodat u een keer mee kan zingen!

 

Wilt u lid worden van ons koor? Kom dan gerust eens langs tijdens een repetitieavond of neem contact met ons op. We repeteren in de “Adullamkerk” van de Gereformeerde Gemeente, Meezeweg te Waarde.

 

De site wordt geregeld bijgewerkt. Kom dus gerust weer eens terug. Wilt u meer weten van ons koor of heeft u suggesties en/of aanmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Praise the lord

 

 

 

Zangkoor “Praise the Lord”is een zangvereniging die uitgaat van de Gereformeerde Gemeente in Waarde . Het koor functioneert onder toezicht en verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

 

Naam:

De naam van het koor: “Praise the Lord” is ontleend aan psalm 147 vers 1: Praise ye the Lord: for it is good to sing praises unto our God. Dit laat direct zien wat het doel is van het koor: samen zingen tot eer van God.

 

Leden:

De leden van zangkoor: “Praise the Lord” zijn afkomstig uit verschillende dorpen op de Bevelanden. Om lid te worden van het zangkoor  moet je tenminste 16 jaar zijn en instemmen met de statuten van de vereniging.

 

Dirigente:

“Praise the Lord” : repeteert onder de enthousiaste leiding van Henriette de Bat- van Maelsaeke: zeker geen onbekende in de “koorwereld” . Zij heeft al een groot aantal koren gedirigeerd en weet ook ons koor op een gedreven manier te begeleiden. De invloed  hiervan blijkt uit de vele positieve reacties na een uitvoering wat uiteraard weer doorwerkt in de onderlinge sfeer tijdens de repetities.

 

Onze vaste organist tijdens uitvoeringen  is Jacco Goud uit Yerseke.

Historie

 

 

 

Begin april 2004 is zangkoor “Praise the Lord” opgericht door een aantal enthousiaste leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde. Na een informatieavond, waarin zo`n 30 mensen lid besloten te worden, zijn we gestart met een “eigen” repertoire: Engelstalige psalters en hymnes en Nederlandse psalmen en gezangen. Dat dit veel mensen aansprak, bleek na verloop van  tijd: het koor groeide gestaag en bestaat op dit moment uit zo’n 65 leden, welke uit geheel Reimerswaal komen en zelfs erbuiten.

 

Ongeveer 2 tot 3 keer per jaar werken we mee aan een uitvoering/concert, waarbij we dan begeleid worden door diverse instrumentalisten, waaronder orgel en piano.

 

“Praise the Lord” organiseert meestal ieder jaar een eigen Kerstconcert, waarvoor een gastkoor en/of een instrumentaal ensemble wordt uitgenodigd. Deze goed bezochte  avonden kenmerken zich door een geheel eigen sfeer, waarbij het koorrepertoire en de instrumentale begeleiding een rol spelen.

 

Op deze wijze mogen we nu al verschillende jaren 1 keer per 14 dagen samenkomen, met als hoogtepunt de uitvoeringen/concerten.

 

Ben(t)  u/jij ook enthousiast geworden? Dan ben(t) u/je van harte welkom op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de “Adullamkerk” aan de Meezeweg te Waarde. Kijk voor exacte data op deze website (agenda) of in het Kerkelijk Nieuws.

Bestuur

 

 

Voorzitter: Jan Nieuwenhuijse

Algemeen adjunct: Frank Oostdijk

Secretariaat: Willeke van Gelder

Penningmeesteresse: Janita Weststrate

Muziek: Jolanda Harthoorn

Webmaster/PR: Matilda Thierry

 

 

Repetitie locatie

 

Adullamkerk

Gereformeerde Gemeente Waarde

Meezeweg 2a

4414 AH Waarde

Contact

 

 

Zangkoor “Praise the Lord”
E-mail: willekevangelder@gmail.com
www.zangkoorpraisethelord.nl

 

we zijn ook op facebook te vinden!

https://www.facebook.com/Zangkoor-Praise-the-Lord-211498335850443/ 

 

Op dit moment zijn we aan het instuderen:

 

Oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” 

 

Is geschreven voor koor, met begeleiding van orgel, piano.

Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende “ Yeroeshalam shel Zahav”.

 

In dit Oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.

 

Zó komt de werkelijkheid van het ‘aardse' Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft. Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid. De vraag van de dicipelen aan de Heere Jezus over het ‘wanneer' van Zijn wederkomst, de gelijkenis van de Wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij de ernst van het onderwerp. De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars, voeren ons naar de bede: Kom, Heere Jezus, Kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.

 

Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de Hémel neerdaalt, waar Christus als Koning heerst.

 

kijk ook op: http://www.johanbredewout.nl/koormuziek/hetnieuwjeruzalem

 

om een indruk te krijgen van dit oratorium: (link kopieren en plakken)

https://www.youtube.com/watch?v=K9m820TG6HE

 

Repetitiedata 2016:

 

4 oktober mannen

11 oktober gezamenlijk

18 oktober vrouwen

1 november mannen

8 november vrouwen

15 november gezamenlijk

 

29 november, 6 en 13 december repetitieavond voor het kerstconcert op 17 december

 

 

Onze komende uitvoeringen:

17 December te Waarde t.b.v. de Stichting Woord en Daad

 

 

Repetitiedata 2017:

10 januari gezamenlijk

17 januari vrouwen

24 januari mannen

31 januari gezamenlijk

7 februari vrouwen

14 februari mannen

21 februari gezamenlijk

 

 

Uitvoeringen Oratorium:

10 maart uitvoering in Adullamkerk

18 maart uitvoering in de Nieuwe kerk in Middelburg

 

Medewerkenden deze avonden zijn:

Christiaan Stouten: piano

Jacco Goud: orgel

Frank Zuidijk: trompet ( op 10 maart)

Maurice en Janita van Dijk: trompet duo ( op 18 maart)

Aleida Stouten: dwarsfluit

(N.B. Een en ander is nog onder voorbehoud en in voorbereiding!)

 

Voor alle data geld: Deo Volente!

 

Voor meer informatie over het koor,
repetitie data en uitvoeringen verwijzen wij u naar: